مخصوص بادکنک های معمولی و فویلی / تعداد فضای بادکنک ۳۰ الی ۴۰ عدد
تصویر محصول
13