ارتفاع :۲ متر / مخصوص فضای باز
تصویر محصول
20
ویدیو محصول