ارتفاع : ۱۵ متر / تایم سوخت: ۱۰ ثانیه / مخصوص فضای باز
تصویر محصول
12
ویدیو محصول