تایم سوخت : ۳۵ ثانیه / مخصوص فضای باز
تصویر محصول
03