ارتفاع :۴ متر / تایم سوخت : ۴۰ ثانیه / مخصوص فضای باز
تصویر محصول
17
ویدیو محصول