بادکنک آرایی

ارائه خدمات بادکنک آرایی و تزئینات بادکنکی در افتتاحیه ها و مراسمات.

اجرای کاغذ پاش

اجرای جلوه ویژه کاغذ پاش با دستگاه کاغذ پاش در مراسمات و جشن ها.

اجرای مه سرد و بخار

اجرای جلوه ویژه مه سرد و بخار با دستگاه مه سرد در مراسمات و جشن ها.