آوریل 12, 2019
نکات ایمنی در آتش بازی

نکات و اقدامات ایمنی در آتش بازی

امنیت در آتشبازی و نورافشانی نکته بسیار حائز اهمیتی است و باید به آن توجه نمود. آتش بازی باید با روشی امن و محتاطانه انجام شود تا […]