آوریل 15, 2019

وسایل آتش بازی جشن تولد

ایرانیان نخستین مردمان جهان بودند که زادروز خود را جشن می‌گرفتند. هرودوت مورخ یونانی هم‌دوره با هخامنشیان در کتاب تواریخ خود می‌نویسد: «در میان همهٔ روزهای سال، روزی که بیش از همه توسط […]